باشگاه استقلال در آستانه یک اتفاق ناخوشایند!

رئیس سازمان لیگ با ارسال نامه ای به باشگاه استقلال هشدار داده است که مجوز حرفه ای بودن این باشگاه در معرض باطل شدن است.