استخدام کارمند اداری خانم در گروه مهندسی تکنو بارش در اصفهان

گروه مهندسی تکنو بارش در راستای تکمیل کادر خود در اصفهان در خیابان جی شرقی از افراد واجد شرایط در ... نوشته استخدام کارمند اداری خانم در گروه مهندسی تکنو بارش در اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.