استخدام کارشناس فنی در یک شرکت معتبر جهت پشتیبانی پروژه-تبریز

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود در تبریز از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به ... نوشته استخدام کارشناس فنی در یک شرکت معتبر جهت پشتیبانی پروژه-تبریز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.