استخدام کارشناس فروش،کارمند بازرگانی در یک شرکت معتبر در تهران

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در تهران در ردیف شغلی زیر دعوت به ... نوشته استخدام کارشناس فروش،کارمند بازرگانی در یک شرکت معتبر در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.