استخدام کارمند بازرگانی مسلط به زبان انگلیسی در تهران

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در تهران در ردیف شغلی زیر دعوت به ... نوشته استخدام کارمند بازرگانی مسلط به زبان انگلیسی در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.