استخدام کارشناس اداری در یک شرکت تجارت بین الملل

یک شرکت تجارت بین الملل جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می کند. عنوان شغلی ... نوشته استخدام کارشناس اداری در یک شرکت تجارت بین الملل اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.