شکست سنگین هیرنوین به همراه گوچی در ایتالیا

آخرین بازی پیش‌فصل تیم هیرنوین هلند با شکست سنگین برابر جنووا ایتالیا پایان یافت.