قتل پایان اختلافات مالی

ساعاتی قبل وقوع یک فقره تیراندازی در محور اطاقور به املش به پلیس گزارش شد.