پرسپولیس می تواند قهرمان لیگ شود

عبدی گفت: پرسپولیس در دو بازی گذشته دو پیروزی به دست آورده که این قطعا خوب است. البته باید همین روند خوب حفظ شود. پرسپولیس تیم خوبی است که می‌تواند امسال مجددا قهرمان لیگ شود.