استخدام تعدادی بازاریاب در بازرگانی نقش در اصفهان

بازرگانی نقش در راستای تکمیل کادر خود در اصفهان از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری ... نوشته استخدام تعدادی بازاریاب در بازرگانی نقش در اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.