استخدام تکنسین فنی اتاق عمل در مطب در تهران

مطب دکتر حسین بهنیا، در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت ... نوشته استخدام تکنسین فنی اتاق عمل در مطب در تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.