استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت کوثر صنعت اسپادانا در اصفهان

به آگاهی می رساند شرکت بازرگانی کوثر صنعت اسپادانا، در نظر دارد برای تکمیل نیروی انسانی خود از متقاضیان متعهد، ... نوشته استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت کوثر صنعت اسپادانا در اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.