استخدام کارشناس بازرگانی خانم در یک شرکت معتبر تولیدی

یک شرکت معتبر تولیدی برای دفتر مرکزی خود در تهران از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به ... نوشته استخدام کارشناس بازرگانی خانم در یک شرکت معتبر تولیدی اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.