استخدام نیروی خدمات خانم در یک شرکت معتبر در اصفهان

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در اصفهان در ردیف شغلی زیر دعوت به ... نوشته استخدام نیروی خدمات خانم در یک شرکت معتبر در اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.