ایجاد بانک جامع اطلاعات ابنیه ارزشمند و میراثی پایتخت

رکنا: مدیر بافت و بناهای تاریخی معاونت شهرسازی و معماری جزییات عملکرد سامانه ثابا را تشریح کرد.