آخرین مهلت جادوگر به نفتی ها/کریمی در آستانه جدایی از نفت؟

رکنا: علی کریمی تا ظهر فردا به مسئولان نفت فرصت داده تا مشکلات مالی را برطرف کنند و در غیر این صورت او از این تیم جدا می شود.