یزد، شهر جهانی ایران هتل ۵ ستاره ندارد

شهر جهانی یزد با وجود رشد ۹ درصدی گردشگران خارجی آن در سال گذشته،  هنوز هتل ۵ ستاره ندارد.