اولین تصاویر رسمی از رنو مگان RS

تقریباً دو ماه دیگر تا رونمایی رسمی از رنو مگان RS باقی مانده است اما برای دیدن شمای کلی خودرو لازم نیست این قدر منتظر بمانیم. خوشبختانه مجموعه‌ای از تصاویر ثبت شده به‌عنوان پتنت در سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)، را از تمامی زوایا به‌خوبی نشان می‌دهند. همان گونه که انتظار داریم، مگان RS ظاهری ...