نظرات حسین علیزاده درباره استفاده از موسیقی مینیمالیستی در سینمای ایران

حسین علیزاده درباره فعالیت این روزهایش در حوزه موسیقی، توضیح داد: من همیشه در حال خلق و ضبط آثار جدید هستم. اکنون ساخت موسیقی چند فیلم به من پیشنهاد شده است که باید درباره قبول کردن یا نکردنش فکر کنم.