آواز ایرانی در سراسر دنیا نغمه ای آشنا است

از لا به لای ساختمان های سر به فلک کشیده ی کلان های کشورمان هنوز صدای موسیقی ایرانی به گوش می رسد. هنر ایرانی به ماننده زنگ هایی زیبا در تلالو آفتاب حقیقت می درخشد و نوای موسیقی ایرانی وجود مخاطبان از هر زبان و ملیتی را نواز می کند. صداهای نو و هنجره های بکر این روزا طرفداران فراوانی دارد.