چگونه با فرد معتاد برخورد کنیم؟

رکنا: بارها پیامک‌ها و پرسش‌هایی دریافت می‌کنیم که موضوع آن، اعتیاد همسر، مشکلاتی که در ترک‌دادن او وجود دارد و شیوه‌های برخورد مناسب و... است. امروز پاسخ یکی از این پرسش‌ها را به‌صورت مفصل برای استفاده شما چاپ می‌کنیم.