انفجار مرگبار کارخانه پلاستیک سازی در شرق چین

رکنا: در پی انفجاری عظیم در یک کارخانه پلاستیک سازی در شرق چین هفت نفر مفقود و ۱۶ نفر دچار آتش سوزی شدند.