حمله خونین ماهی های گوشتخوار به گردشگران در سواحل برزیل +تصاویر

رکنا: ماهی های گوشتخوار به گردشگران در سواحل برزیل حمله کردند و صحنه هایی خونین را رقم زدند.