مرگ فجیع مرد برقکار روی دکل + فیلم

رکنا: یک کارگر که روی یک دکل برق در حال کار کردن بود با فرو ریختن دکل جان خود را از دست داد.