جلوگیری از برداشت خاک رنگی جزیره هرمز

به زودی تفاهم‌نامه‌ای برای جلوگیری از برداشت خاک رنگی جزیره هرمز میان سازمان محیط زیست، وزارت صنعت معدن تجارت و منطقه آزاد امضا می‌شود.