مرگ تلخ نوجوان ۱۵ ساله برای نجات ۴ بیمار+عکس نوجوان

رکنا:نوجوان ۱۵ ساله بستری در بیمارستان بابل کلینیک که با اهدای عضو به چهار بیمار دیگر زندگی میبخشد.