جوان سرعینی صاعقه را مغلوب کرد

رکنا: یک جوان سرعینی بر اثر برخورد صاعقه در روستای ورنیاب مصدوم شد.