مرد میلیاردر به جزیره متروکه رفت و ۲۰ سال است تنها زندگی می کند +تصاویر دیدنی

رکنا: مرد میلیاردر وقتی ورشکست شد با باقی مانده ثروتش به جزیره متروکه ای رفن و ۲۰ سال است در آنجا تنها زندگی می کند.