احیای آب انبارهای تاریخی قم

آب‌انبارهای تاریخی قم با همکاری اداره‌ کل اوقاف و امور خیریه استان احیا می‌شوند.