داعش، ۳۰ زن و مرد و کودک را به این دلیل اعدام کرد...

رکنا: گروه تروریستی داعش، ۳۰ نفر که بسیاری از آن ها زن و کودک بودند را به اتهام ترک "سرزمین خلافت" اعدام کرد.