ایمنی غذاهای سرخ شده به چه چیزی بستگی دارد

رکنا: امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه خانواده‌ها ، تغییر سبک زندگی و نوع تغذیه نوجوانان و جوانان است؛ چرا که بسیاری از وعده‌های غذایی آن‌ها ، غذاهای رستورانی و فوری است.