مرمت دبیرستان تاریخی ایرانشهر یزد آغاز شد

عملیات مرمت و بازسازی دبیرستان تاریخی ایرانشهر شهر یزد به همت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد آغاز شد.