انهدام باند قاچاق دختران به کویت

رکنا: اعضای یک باند قاچاق دختران جوان و نوجوان ازگینه به کویت شناسایی و دستگیر شدند.