دلال ها از بازیکنان ایران چه می خواستند؟!

همانطور که برخی از کارشناسان والیبال پیش بینی می کردند تیم ملی والیبال ایران در این دوره از رقابت های لیگ جهانی عملکرد نسبتا ضعیفی از خود نشان داد تا جایی در مرحله نهایی این رقابت ها پیدا نکند.