۴ فقره آتش سوزی در جنگل ها و مراتع بویر احمد

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کهگلیویه و بویر احمد از ۴ فقره آتش سوزی در جنگل ها و مراتع بویر احمد خبر داد .