زن جوان سومین شوهرش را کشت و در حیاط خانه دفن کرد

اواسط آذرماه سال ۹۴به‌دنبال مفقود شدن مردی ۴۰ساله در بومهن، تحقیقات پلیس برای یافتن او آغاز شد.