سهم سالانه هر تهرانی از تولید آلودگی هوا؛ ٨٠ کیلوگرم

عصر خودرو- یک کارشناس برنامه ریزی شهری گفت:سهم سالانه هر یک از شهروندان تهرانی از انواع آلاینده ها، ٨٠ کیلو و ٧٧٧ گرم است.