خبر خوش نقل و انتقالاتی برای استقلالی ها /چراغ سبز ستاره به آبی ها

امید ابراهیمی برای تمدید قرارداد با استقلال چراغ سبز نشان داد. نوشته خبر خوش نقل و انتقالاتی برای استقلالی ها /چراغ سبز ستاره به آبی ها اولین بار در باز خبر پدیدار شد.