سرانجام نیروهای عراقی «در مرز سوریه»‌ به نیروهای مقاومت متصل شدند

پس از آنکه نیروهای سوریه و مقاومت در هفته گذشته به مرز عراق رسیدند، سرانجام نیروهای عراقی نیز توانستند خود را به مرز برسانند. نوشته سرانجام نیروهای عراقی «در مرز سوریه»‌ به نیروهای مقاومت متصل شدند اولین بار در باز خبر پدیدار شد.