هشدار به متقاضیان تاتو / همه دستگاه‌های تاتو در سالن‌های زیبایی ایمنی لازم راندارند

رئیس اداره کارشناسی واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: دستگاه‌های تاتو رایج در همه سالن‌های زیبایی و ورزشگاه‌ها دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت نبوده و از ایمنی لازم برخوردار نیستند. نوشته هشدار به متقاضیان تاتو / همه دستگاه‌های تاتو در سالن‌های زیبایی ایمنی لازم راندارند اولین بار در باز خبر پدیدار شد.