اوباش و عاملان تیراندازی چند شب گذشته اراک در شهریار دستگیر شدند

قاسمی گفت:با تلاش و هماهنگی بین نیروهای انتظامی با مقامات قضایی، اوباش متواری و عاملان تیراندازی چند شب گذشته در اراک، امروز در شهرستان شهریار دستگیر شدند. نوشته اوباش و عاملان تیراندازی چند شب گذشته اراک در شهریار دستگیر شدند اولین بار در باز خبر پدیدار شد.