ایران در رسانه‌های جهان؛ طرح جامع تحریم‌های ایران در سنا تصویب شد

اخبار «ایران در جهان» طی ۲۴ ساعت گذشته به بررسی موضوعاتی از جمله تصویب طرح جامع تحریم‌های ایران در سنا و پیوستن نمایندگان سازمان ملل به نمایندگان ایران و ترکیه در مسکو پرداخت. نوشته ایران در رسانه‌های جهان؛ طرح جامع تحریم‌های ایران در سنا تصویب شد اولین بار در باز خبر پدیدار شد.