برخورد ناوشکن نیروی دریایی آمریکا با کشتی تجاری در دریای ژاپن

پنتاگون اعلام کرد یک فرودن ناو نیروی دریایی این کشور به یک کشتی تجاری در دریای ژاپن برخورد کرد. نوشته برخورد ناوشکن نیروی دریایی آمریکا با کشتی تجاری در دریای ژاپن اولین بار در باز خبر پدیدار شد.