تست تصادف تسلا مدل X بعد از دو سال

علیرغم اینکه تسلا مدل X حدود دو سال است که در بازار حضور دارد اما همین چند روز پیش در تست‌های تصادف موسسه ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌ها شرکت کرده است. نتایج منتشر شده نشان می‌دهند شاسی‌بلند الکتریکی تسلا قابل اعتماد است زیرا توانسته ۵ ستاره ایمنی را کسب کند. احتمال مجروحیت در این خودرو حدود ...