رونمایی از دومین تیزر نمایش "اعتراف"

نمایش اعتراف با کارگردانی و بازی شهاب حسینی به روی صحنه می رود.