دستگیری هکر ۱۹ ساله حساب های بانکی در ایران

رئیس پلیس فتا استان سمنان گفت : هکر معروف ۱۹ ساله که از حساب بانکی مردم برداشت می کرد ، در سمنان دستگیر شد.