قطار نوآوری کسب ‏وکار به کجا می‎رود؟

روش‏های تکراری و انتظار دستیابی به نتایج جدید! این می‏تواند تعریف جدیدی از جنون باشد و دقیقا همان چیزی است که بسیاری از کسب‏ وکارها این روزها تحت عنوان نوآوری در پیش گرفته ‏اند: استفاده از شیوه‏ های سنتی برای توسعه محصولات و خدمات و انتظار دستیابی به رشد حاصل از نوآوری.