استخدام نیروی کارگری جهت یک بستنی فروشی در قم

یک بستنی فروشی واقع در قم جهت تکمیل کادر خود به یکنفر کارگر ماهر نیازمند است. نوشته استخدام نیروی کارگری جهت یک بستنی فروشی در قم اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir