استخدام سه نفر مکانیک جهت نمایندگی ایران خودرو در تهران

نمایندگی ایران خودرو واقع در محدوده شمال شرقِ تهران به ۳ نفر مکانیک ماهر و نیمه ماهر بصورت درصدی یا حقوقی نیازمند است. نوشته استخدام سه نفر مکانیک جهت نمایندگی ایران خودرو در تهران اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir