استخدام تعدادی کارگر ماهر آقا در چاپخانه چاپ بنر

چاپخانه چاپ بنر به تعدادی کارگر ماهر آقا آشنا به کامپیوتر در تهران نیازمند است. نوشته استخدام تعدادی کارگر ماهر آقا در چاپخانه چاپ بنر اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir